FirePro proizvodi testirani su i certificirani širom svijeta, od Europskih laboratorija pa do SAD-a i Australije. Certifikati su izdani za različite primjene, od standardnih stabilnih sustava za gašenje pa do brodskih aplikacija ili aplikacija unutar uređaja (IBM).

FirePro genetarori aerosola se proizvode unutar EU po ISO 9001 i 14001 standardu, te posjeduju certifikate KIWA organizacije i nose CE oznaku. Projektiraju se i ugrađuju u skladu s europskim i američkim standardima NFPA 2010 i CEN/TR 15276.

Pojedinačni protokoli o testiranju su preopsežni za Internet stranice, ali su dostupni na CD-u (na zahtjev).

Pregled normi, certifikata, te nacionalnih ili međunarodnih nadležnih tijela dan je pregledno na jednom mjestu u dokumentu izdanom od strane Hughes Associates Europe pod nazivom FirePro Aerosol Generator Certifications Record.


FirePro je atestiran u RH od strane Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja pri Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje (centar za razvoj i ispitivanje tehnike).
Najnovije uvjerenje je izdano 21.12.2012., a vrijedi do 21.12.2013 i nosi oznake:
- Klasa: 214-05/12-03/33
- Ur. broj: 543-01-07-03-12-3
OBAVIJEST: Produžavanje ovog atesta nije potrebno nakon ulaska Hrvatske u EU (uz posjedovanje Europskih certifikata o proizvodu više nije potrebno ispitivanje unutar RH)FirePro program je ishodovao novi certifikat Hrvatskog registra brodova. Potvrda o tipnom odobrenju izdana je dana 16.05.2018. godine i nosi oznaku 01-012789/019359. Odobrenje vrijedi do 18.04.2022. godine.

Odobrenje umogućava ugradnju FirePro sustava za gašenje u prostorijama strojeva volumena manjeg od 500 m3 na brodovima, jahtama i brodicama. Certifikat možete pogledati na sljedećem linku: HRB certifikat.Ovdje je naveden samo dio iz opće liste certifikata, testova i nadležnih tijela koja su certificirala FirePro proizvode. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas direktno preko rubrike Kontakt ili na naše brojeve telefona.