Produžavanjem tipskog certifikata Hrvatskog registra brodova nastavlja se uspješna ugradnja FirePro sustava za gašenje požara aerosolom unutar motornih prostora u brodovima. Za sada se u našoj referentnoj listi može pronaći više od 100 različitih brodova koje smo opremili FirePro sustavom, od katamarana, jedrilica pa sve do plovila policije i obalne straže.

Odobrenje omogućava zaštitu svih prostorija na brodu volumena manjeg od 500 m3, na brodovima, jahtama i brodicama.

Potvrda o tipnom odobrenju HRB-a nosi oznaku 01-010459/017186 i važeće je sve do 18.04.2018. godine.

Certifikat možete pogledati na sljedećem linku: HRB certifikat.