Kontaktirati nas možete i putem ovog formulara. Upišite vaše ime, prezime, e-mail adresu, kontakt informacije i kliknite na “Pošalji”. Upisani podaci dostavit će se na našu e-mail adresu.

(*)Vaše ime:

(*)Vaš E-mail:

Predmet:

Vaša poruka:

DB TECHNIC d.o.o.
Marulićeva 12
HR-52100 Pula

Tel. +385 52 380 340
Fax. +385 52 380 340

E-mail: info@firepro.hr
Web: www.firepro.hr

DB technic d.o.o., za istraživanje razvoj i inženjering
Marulićeva 12, 52100 Pula, Hrvatska

MB: 03759369, OIB:09705689855, PDV ID: HR09705689855
Žiro račun: 2407000-1118003206  OTP Banka d.d., IBAN: HR0724070001118003206   OTP Banka d.d.
Upisano u trgovački sud u Rijeci: Tt-07/2582-2, MBS: 040105847, Temeljni kapital: 18.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Miljan Davor i Čače Boris