FirePro program je predstavljen u sklopu stručnog seminara, održanog dana 20.11.2014. godine u Ljubljani, na temu zaštite električne opreme od požara.

U suradnji s našim distributorom za slovensko tržište (DETEKTOR SISTEMI d.o.o.), uspješno smo prezentirali i demonstrirali FirePro tehnologiju gašenja.

Seminaru je prisustvovalo više od 100 uzvanika, od čega su većinu činili članovi slovenske komore elektro inženjera te članovi slovenske udruge za zaštitu od požara.

FirePro prezentacija SLOVENIJA

Uzvanici na FirePro seminaru u Ljubljani

Publika na demonstraciji gašenja požara - FirePro

Nakon teorijskog dijela, izveli smo demonstraciju gašenja požara unutar ormara u kojem se nalazilo računalo i monitor.

Za gašenje smo koristili generator modela FP-40S. Aktivaciju smo izvršili električnim putem pomoću dvostupanjskog aktivatora gašenja (ključ + tipka), a potrebnu struju za aktiviranje smo dobili iz alkalne baterije od 1,5 V.

Kao što se može vidjeti iz priloženog videa, požar je ugašen u vrlo kratkom roku i nije uzrokovao nikakvu štetu na elektroničkoj opremi, a ostaci nakon gašenja su zanemarivi.

Budući da je zainteresiranost bila velika, očekujemo i radujemo se novim projektima i na SLOVENSKOM tržištu.