FUNKCIJA BUS KIT-a:

U svrhu zaštite od požara u prostorima vozila (autobusa), razvijen je stabilni sustav za gašenje požara aerosolom pod nazivom BUS KIT. Najčešće se koristi za gašenje požara u motornom prostoru autobusa (gdje je ujedno i najveća mogućnost nastanka požara), kao i za gašenje požara u prtljažnom prostoru.

FirePro BUS KIT ima trostruku funkciju: DOJAVE, ALARMIRANJA i GAŠENJA POŽARA.

MOGUĆI SCENARIJ NASTANKA POŽARA U AUTOBUSU:

U motornom prostoru do požara dolazi najčešće zbog istjecanja goriva i zapaljenja istog zbog doticaja s vrućim motorom
Požar nastao zbog kvara na elektroinstalaciji
U prtljažnom prostoru do požara može doći zbog kvara na elektroinstalacijama ili zbog samozapaljenja neke tvari ili tekućine koja se prevozi u prtljažnom prostoru

BUS KIT se sastoji od sljedećih komponenti:

Upravljačka jedinica kod vozača (centrala FPX-106B) – ima funkciju nadzora štićenog prostora, alarmiranje i aktivaciju gašenja
Elektronički detektor požara – Detektor čini termički kabel Th 105, koji pri temperaturi od 105 °C dojavljuje požar iz štićenog prostora
♦ FirePro generator aerosola – Generatori aerosola su aktivni elementi sustava za gašenje i po aktivaciji ispunjavaju štićeni prostor aerosolom i gase požar

Način djelovanja sustava:

Elektronički detektor dojavljuje požar
Sustav signalizira požar u kabini vozača upozorenje (treptanje crvene LED diode i zujanje sirene)
Vozač zaustavlja vozila, isključuje pogonski stroj, odstranjuje zaštitnu foliju s tipke za aktivaciju i pritiskom na nju aktivira gašenje
Generatori aerosola za gašenje požara ispunjavaju štićeni prostor aerosolom i gase požar

Model zaštite autobusa FirePro tehnologijom!