Alarmna centrala FirePro Sigma XT (Kentec) je posebno dizajnirana za FirePro sustave gašenja. Opremljena je s tri zone detekcije: dvije zone za automatske detektore (programira se dvozonska ovisnost) i jedna zona za ručni javljač požara, izlazom za aktivaciju gašenja (držanje izlaznog impusla gašenja minimalno 60 sek. – 1 zona gašenja), isključenje klimatizacije, isključenje mrežnog napajanja, signalizaciju greške i alarma.

Vatrodojavna centrala (kao i automatski javljači) udovoljavaju odredbama normi niza HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833.

Centralom se upravlja preko tipkovnice (na centrali) koja na sebi objedinjuje i sve funkcije indikacija te LED prikaz informacija o sustavu. Centrala se napaja sa NN mreže (poseban strujni krug – osigurač), a u slučaju nestanka električne energije ima u sebi ugrađene akumulatorske baterije koje podržavaju rad VD centrale i svih montiranih osjetnika najmanje 30 sati u bezalarmnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju (akumulatorska baterija je odabrana sukladno odredbama norme HRN DIN VDE 0833 dio 2).

Osnovne karakteristike:

Mikroprocesorska konvencionalna alarmna centrala za vatrodojavu i gašenje s tri zone za priključivanje požarnih javljača
Maksimalno 32 detektora po zoni
Jedna zona gašenja
Nadzor kvarova i testiranje
LED display
Nadzirani izlaz za sirenu; izlaz za predalarm i alarm

Tehničke karakteristike:

Izlaz za sirenu: 500 mA / 24 V
Napajanje detektora 24 V, maks. 500 mA
Napajanje: transformator 230 / 28 V + 2 akumulatora 12 V, 7 Ah
Dimenzije: 385 mm x 310 mm x 90 mm

Centrala za gašenje požara – SIGMA XT