FirePro generator aerosola se sastoji od:

Metalnog spremnika različitih veličina i oblika
Krute aktivne tvari, (SBK) koja se koristi za stvaranje aerosola
Specijalnog sustava koji je ugrađen u svaki spremnik za aktiviranje generatora aerosola
Tvari za apsorpciju topline aerosola pri aktivaciji (mineralno hladilo)

Na gornjoj strani (poklopcu) tipičnog generatora aerosola za gašenje požara smješteni su dvopolni priključci za električno pobuđivanje i priključci za termičko pobuđivanje. Na dnu spremnika smješten je rešetkasti pokrov (poklopac za pražnjenje) za ravnomjerno ispuštanje aerosola za gašenje požara. Generatori aerosola za gašenje požara mogu se pobuditi električki, termički ili ručno (i u bilo kojoj kombinaciji), putem upaljača (grijač/otpornik) koji razvija potrebnu energiju za iniciranje pretvorbe krute tvari u aerosol.

ELEKTRIČNA AKTIVACIJA:

Kod električkog načina aktiviranja, na kontakte generatora dovodi se napon i kroz upaljač (grijač/otpornik) propušta električna struja u predviđenom trajanju (3-4 s). Prolaskom struje kroz upaljač postiže se temperatura potrebna za iniciranje pretvorbe krute tvari u aerosol. Nakon pobude, aerosol za gašenje požara prolazi kroz hladilo, izlazi kroz otvore na kućištu i širi se štićenim prostorom. Aerosol koji sadrži mikronske čestice krute tvari raspršuje se u prostor u kojem gori vatra i gasi je. Pritisak koji nastaje kod aktiviranja, omogućava da se aerosol izbacuje u vanjski prostor u vidu slobodnog mlaza.

TERMIČKA AKTIVACIJA

Na gornjem poklopcu nalazi se otvor za uvlačenje temperaturno osjetljivog termo užeta, za toplinsku pobudu generatora. Jedan kraj termo užeta uvlači se kroz otvor na poklopcu do tijela toplinskog upaljača, a drugi kraj ostaje u prostoru koji se štiti da bi se pri određenoj temperaturi prostora aktivirao.

Aktivaciju generatora aerosola termičkim putem moguće je postići i pomoću termičkog aktuatora. Termički aktuator omogućava aktivaciju generatora aerosola pri postizanju točno predodređene temperature definirane termo osjetljivom ampulom (57°, 68°, 79°, 93°, 141° ili 182° C).

RUČNA AKTIVACIJA (MEHANIČKA)

Ručni modeli generatora aerosola imaju mogućnost aktivacije izvlačenjem prstena povezanog na sigurnosnu iglu. Izvlačenje prstena pokreće kemijski aktivator, a gašenje nastupa nakon vremenskog kašnjenja potrebnog za bacanje generatora u požar. Ručni generatori aerosola nemaju pirotehničko punjenje, što ih čini vrlo sigurnim u korištenju i stabilnim na temperaturne promjene.

SAMOSTALNA AKTIVACIJA

U slučaju otkazivanja ili kvara na svim sustavima aktivacije, generator se aktivira samostalno pri temperaturi od 300° C.