FUNKCIJA:

Sekvencijalni aktivator FP-SA/GEN2.0 prosljeđuje signal elektroaktivacije prema generatorima aerosola iz centrale za gašenje požara SIGMA XT.

Tijek signala elektroaktivacije kroz sekvencijalni aktivator možemo opisati u nekoliko sljedećih koraka:

1. Pokretanje signala elektroaktivacije u alarmnoj centrali za gašenje (trajanje signala min 60 sek.)
2. Prosljeđivanje signala elektroaktivacije s ulaza sekvencijalnog aktivatora prema generatorima aerosola s kašnjenjem od 0.45 sekundi
3. Trajanje signala elektroaktivacije na izlazima prema generatorima aerosola 2 sek.
4. Po isteku signala elektroaktivacije od 2 sek. signal se prosljeđuje na izlaz sekvencijalnog aktivatora

Sekvencijalni aktivatori se mogu spajati u kaskadu, čime se povećava i broj priključenih generatora aerosola za gašenje požara.

Nazivni napon napajanja je 24 V

Osim generiranja vremenskog kašnjenja signala za izlazni kanal, sekvencionalni aktivator FP-SA/GEN2.0 obavlja i sljedeće funkcije:

Nadziranje neprekinutosti linije do pojedinog generatora aerosola.

Nadziranje napojne linije do generatora aerosola na kratki spoj.

Nadziranje prisutnosti napona napajanja na svojim dolaznim priključnicama.

Proslijeđivanje signala greške vatrodojavnoj centrali ili nekom drugom alarmnom uređaju (kratki spoj linije, otvorena linija prema električnom aktivatoru ili ispad napona napajanja).

Nadzorna struja prema električnim aktivatorima mora biti < 5 mA.

Sekvencijalni aktivator