FirePro generatori aerosola su predviđeni prije svega za gašenje požara u zatvorenom prostoru i to požara čvrstih materijala (elektro instalacija i elektronički sklopovi, drvo, papir, kompozitni materijal, tekstil, plastika i sl.), zatim kod požara tekućih zapaljivih materijala (nafta i naftni derivati, alkoholi, smole i sl.) i požara zapaljivih plinova. Primjena ove tehnologije gašenja moguća je i na mjestima gdje se očekuju uređaji pod naponom, a testni rezultati su pokazali da se ponaša kao dielektrik (izolator) do 75 kV, posebno je preporučljiv na mjestima gdje se nalaze razni električki uređaji i preklopnici, transformatori s uljem, kablovski tuneli, transformatorske i distributivne stanice, prijevozna sredstva, strojarnice i sl.

Industrija

Profesionalne vatrogasne brigade

Pomorstvo

Prostori s eksplozivnom atmosferom

Jahte i plovila za zabavu

Automobili

Zrakoplovi

Uredi i trgovine

Banke

Računala

Elektronika

Transport

Kućanstva

Arhive

Skladišta

Vojska