Za gorenje su potrebna četiri faktora:

Kisik

Goriva tvar

Izvor topline/energije

Kemijska lančana reakcija

Vatra je kemijska lančana reakcija u kojoj dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva, gdje pritom kemijski elementi O, H i OH održavaju gorenje.


Proces gorenja se prekida ako izostane jedan ili više gore navedenih uvjeta potrebih za gorenje. Upravo na tome se zasnivaju metode gašenja požara. Konvencionalni sustavi za gašenje požara koriste sljedeće metode gašenja požara:

Izuzimanje gorive tvari

Ugušivanje (oduzimanje razine kisika u zraku ispod 15 %) – CO2

Hlađenje (apsorpcija topline) – voda

Dok FirePro tehnologija, s druge strane, gasi požar prekidanjem kemijske lančane reakcije u procesu gorenja vezivanjem slobodnih radikala. Čestice kalijevih spojeva mikronske veličine (aerosol) ostaju raspršene u prostoru relativno dugo vremena, što im omogućuje slobodno širenje prostorom zbog prirodnog strujanja izazvanog gorenjem. Ovo pojačava učinkovitost procesa gašenja.

Pricip gašenja požara FirePro generatorima aerosola kroz 4 faze:

1. Faza

princip1
Kod tipičnog požara, atomi i dijelovi nestabilnih slobodnih radikala stupaju u međusobne kemijske reakcije uz prisustvo kisika. To traje dok se ne iscrpi goriva tvar ili se požar ne ugasi djelovanjem neke od gore spomenutih metoda gašenja.

2. Faza

princip2
Prilikom aktivacije FirePro generatora aerosola njihova čvrsta smjesa se pretvara u aerosol čiji sadržaj u većini čine kalijeve soli (K2CO3) te H2O, N2 i CO2.

3. Faza

princip3
Plinovita svojstva 3D čestica aerosola olakšavaju i ubrzavaju njihovu raspodjelu u prostoru koja nastaje kao posljedica strujanja prilikom gorenja. Čestice kalijevih soli su veličine nekoliko mikrometara koje su raspršene u obliku inerntog plina, te imaju vrlo visok odnos površine djelovanja i mase što daje veću efikasnost i smanjuje potrebne količine aktivne tvari.

4. Faza

princip4
Prilikom reakcije aerosola s plamenom dolazi do raspadanja molekula kalijevih soli K2CO3 i oslobađanja kalijevih radikala (K*). Isti se vezuju s ostalim slobodnim radikalima iz plamena (hidroksilima) stvarajući stabilne negorive spojeve kao što je KOH. Ta kemijska reakcija gasi požar bez oduzimanja kisika.