Razvodni elektro ormari novootvorenog objekta medicinsko rehabilitacijskog centra Thalassotherapije Crikvenica štićeni su FirePro generatorima aerosola.

Protupožarna zaštita je izvedena pomoću termičkih aktuatora koji su spojeni na generator aerosola. Termički aktuator omogućava automatsku aktivaciju generatora aerosola pri temperaturi većoj od 68° C.

Ukupno je zaštićeno 6 razvodnih ormara, od kojih se četiri nalazi na svakoj etaži objekta, dok su druga dva izvan objekta.

Ormar1

Ormar2

Ormar3

Prednost ovako izvedenog sustava je vrlo brza i jednostavna montaža, bez potrebe za bilo kakvim kabliranjem, izvorom napajanja i sl. Održavanje nije potrebno, a certificirani vijek trajanja iznosi 10-15 godina.