Među najnovijim većim referencama bi željeli istaknuti zaštitu elektro ormara turističkog kompleksa Girandella u Rapcu, najveće turističke grupacije u Hrvatskoj, Valamar Riviere d.d. Referenca uključuje zaštitu više od 170 elektro ormara, niskog i visokog elektro razvoda, kako unutarnjih ormara tako i vanjskih samostojećih ormara.

Unutar elektro ormara je ugrađeno više od 190 FirePro generatora aerosola, modela: FP-20S, FP-40S, FP-80S te FP-100S. Za automatsku aktivaciju generatora aerosola koriste se termički aktuatori koji se aktiviraju pri temperaturi većoj od 68 °C.  Generatori su pričvršćeni na ormare uz pomoć posebno dizajniranih magneta koji omogućuju čvrsto držanje generatora aerosola uz samu površinu metalne stijenke elektro ormara. Prednost je vrlo brza i jednostavna montaža te mogućnost naknadne manipulacije generatorom bez ikakve nastale štete na ormaru.

Vijek trajanja ovog sustava je 15 godina sa održavanjem od strane korisnika koje se svodi samo na vizualni pregled.

Girandella_1

Girandella_3

Girandella_2

Girandella_4