FirePro sustavi su dizajnirani u skladu sa svim relevantnim međunarodnim standardima kao što su: ISO 15779, NFPA 2010, IMO/MSC 1270, UL 2775, EN 15276, AS 4487.

Elektronička oprema i ostali pribor

Sustav za gašenje požara je projektirani skup komponenti koje djeluju zajedno s ciljem brzog otkrivanja požara, upozorenja i alarmiranja te gašenja požara prije nastanka veće štete. Da bi se osigurala usklađenost svih komponenti sa zahtjevima standarda, iste moraju biti certificirane kao objedinjen sustav od strane ovlaštenog međunarodnog laboratorija.

Glavne komponente sustava su: centrala za gašenje požara, javljači požara (npr. dimni, termički, javljači plamena te linearni termički kabelski javljači), oprema za uzbunjivanje, prekidač za odvajanje/prekid, sekvencijalni aktivatori i sredstvo za gašenje požara.

Centrala za gašenje požara

firepro sustavi gasenje pozara sigma xt

Centrala za gašenje požara objedinjuje i vrši kontrolu nad svim komponentama sustava za gašenje, daje impuls aktivacije gašenja, te signalizira zvučne i svjetlosne alarme. Automatski ili ručni javljač požara prilikom aktivacije šalje impuls u centralu za gašenje, koja potom odlučuje koju će od sljedećih radnji poduzeti:

  • Aktiviranje pred alarma
  • Pokretanje aktivacije gašenja požara
  • Isključenje ventilacije
  • Isključenje strojeva i/ili opreme
  • Aktiviranje svjetlosnog i/ili zvučnog požarnog alarma
  • Obavještavanje odgovornog osoblja

Centrala za gašenje požara koristi dvije zone detekcije. Prilikom aktivacije javljača unutar prve zone aktivira se alarmno stanje ali ne i aktivacija gašenja. Kada se aktivira i druga zona sustav pristupa aktivaciji generatora aerosola nakon određenog vremena kašnjenja. Po isteku vremena kašnjenja centrala aktivira generatore aerosola nakon čega slijedi gašenje požara.

Za sve informacije i pitanja slobodno nas kontaktirajte