Produžen RINA certifikat sve do svibnja 2018.

FirePro® je primio dodatno priznanje IACS organizacije pod imenom RINA (Italija), i ovime zadržava valjanost tipskog RINA certifikata sve do svibnja 2018. godine.

RINA je izdala certifikat za FirePro® stabilne sustave za gašenje požara aerosolom pridržavajući se sljedećih izvještaja o ispitivanju:

  • "Fire Test Report" izdan od strane USCH organizacije u srpnju 2005. koji je dokumentiran u RINI pod sljedećim brojem CSST-10137.
  • "Fire Test Report" izdan od strane Efectis Nederland BV organizacije u siječnju 2012. godine koji je dokumentiran u RINI pod brojem CSST-10137.
  • SOLAS konvencija 74, s izmjenama i dopunama, poglavlje II.2
  • IMO MSC/1007, IMO MSC 1/1270

Ovo tipsko odobrenje obuhvaća zaštitu prostora strojeva kategorije A prema međunarodnoj SOLAS (eng. Safety of Life At Sea) konvenciji iz 1974. koje je obavezno štititi, a to su prostori u kojima se nalazi neka od sljedećih stavki:

  1. Glavni pogonski motor s unutarnjim izgaranjem
  2. Motori s unutarnjim izgaranjem koji se ne koriste kao glavni pogonski strojevi i pružaju ukupnu izlaznu snagu veću od 375 kW.
  3. Sve vrste kotlova s gorećim plamenikom, spalionice otpada i dr.
  4. Pomoćna oprema kao što su bojleri, kondenzatori, isparivači, zupčanici, spremnici i dr.

Pored gore navedenih obaveznih uvjeta zaštite plovila, na vlasniku je da odluči o zaštiti ostalih područja broda.

Posljednje vijesti

firepro sustav gasenje pozara
Zaštita elektro ormara u turističkom naselju Girandella – Valamar
firepro sustav gasenje pozara
Zaštita elektro ormara u objektu medicinsko rehabilitacijskog centra
firepro sustav gasenje pozara
Servisni brod za norvešku štićen FirePro® sustavom!
firepro sustav gasenje pozara
Engleski trajekt opremljen FirePro® sustavom

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas.